#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Herning Blue Fox66019:135.3
2.Odense Bulldogs66013:195.3
3.Rungsted55023:127
4.Herlev55016:166.4
5.Sonderjyske Ishockey55020:126.4
6.Aalborg55017:146.2
7.Frederikshavn55020:85.6
8.Esbjerg55016:125.6
9.Rodovre Mighty Bulls44015:126.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Herning Blue Fox66019:135.3
2.Odense Bulldogs66013:195.3
3.Rungsted55023:127
4.Herlev55016:166.4
5.Sonderjyske Ishockey55020:126.4
6.Aalborg55017:146.2
7.Frederikshavn55020:85.6
8.Esbjerg55016:125.6
9.Rodovre Mighty Bulls44015:126.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Odense Bulldogs66013:195.3
2.Rungsted55023:127
3.Herlev55016:166.4
4.Sonderjyske Ishockey55020:126.4
5.Aalborg55017:146.2
6.Frederikshavn55020:85.6
7.Herning Blue Fox65119:135.3
8.Rodovre Mighty Bulls44015:126.8
9.Esbjerg54116:125.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rungsted55023:127
2.Aalborg55017:146.2
3.Herning Blue Fox65119:135.3
4.Sonderjyske Ishockey54120:126.4
5.Frederikshavn54120:85.6
6.Esbjerg54116:125.6
7.Odense Bulldogs64213:195.3
8.Rodovre Mighty Bulls43115:126.8
9.Herlev53216:166.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rungsted55023:127
2.Aalborg55017:146.2
3.Esbjerg54116:125.6
4.Rodovre Mighty Bulls43115:126.8
5.Herlev53216:166.4
6.Sonderjyske Ishockey53220:126.4
7.Frederikshavn53220:85.6
8.Herning Blue Fox63319:135.3
9.Odense Bulldogs62413:195.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rungsted54123:127
2.Esbjerg54116:125.6
3.Sonderjyske Ishockey53220:126.4
4.Aalborg53217:146.2
5.Frederikshavn53220:85.6
6.Rodovre Mighty Bulls42215:126.8
7.Herlev52316:166.4
8.Herning Blue Fox62419:135.3
9.Odense Bulldogs62413:195.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Frederikshavn53220:85.6
2.Rungsted52323:127
3.Rodovre Mighty Bulls42215:126.8
4.Herlev52316:166.4
5.Sonderjyske Ishockey52320:126.4
6.Esbjerg52316:125.6
7.Herning Blue Fox62419:135.3
8.Odense Bulldogs62413:195.3
9.Aalborg51417:146.2
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rungsted52323:127
2.Rodovre Mighty Bulls42215:126.8
3.Sonderjyske Ishockey52320:126.4
4.Herning Blue Fox62419:135.3
5.Herlev51416:166.4
6.Aalborg51417:146.2
7.Odense Bulldogs61513:195.3
8.Frederikshavn50520:85.6
9.Esbjerg50516:125.6
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rodovre Mighty Bulls42215:126.8
2.Rungsted51423:127
3.Herlev51416:166.4
4.Sonderjyske Ishockey51420:126.4
5.Aalborg51417:146.2
6.Herning Blue Fox61519:135.3
7.Odense Bulldogs61513:195.3
8.Frederikshavn50520:85.6
9.Esbjerg50516:125.6