#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Frederikshavn77021:124.7
2.Esbjerg66021:227.2
3.Aalborg66027:146.8
4.Herning Blue Fox66019:165.8
5.Rodovre Mighty Bulls6609:255.7
6.Herlev55016:166.4
7.Rungsted55012:175.8
8.Odense Bulldogs5508:144.4
9.Sonderjyske Ishockey55010:124.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Frederikshavn77021:124.7
2.Esbjerg66021:227.2
3.Aalborg66027:146.8
4.Herning Blue Fox66019:165.8
5.Rodovre Mighty Bulls6609:255.7
6.Herlev55016:166.4
7.Rungsted55012:175.8
8.Odense Bulldogs5418:144.4
9.Sonderjyske Ishockey54110:124.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Esbjerg66021:227.2
2.Rodovre Mighty Bulls6609:255.7
3.Aalborg65127:146.8
4.Herlev55016:166.4
5.Herning Blue Fox65119:165.8
6.Rungsted55012:175.8
7.Frederikshavn75221:124.7
8.Odense Bulldogs5418:144.4
9.Sonderjyske Ishockey54110:124.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Esbjerg66021:227.2
2.Rodovre Mighty Bulls6609:255.7
3.Herning Blue Fox65119:165.8
4.Rungsted55012:175.8
5.Aalborg64227:146.8
6.Herlev54116:166.4
7.Frederikshavn74321:124.7
8.Odense Bulldogs5328:144.4
9.Sonderjyske Ishockey53210:124.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Esbjerg66021:227.2
2.Herning Blue Fox65119:165.8
3.Aalborg64227:146.8
4.Herlev54116:166.4
5.Rodovre Mighty Bulls6429:255.7
6.Frederikshavn74321:124.7
7.Odense Bulldogs5328:144.4
8.Sonderjyske Ishockey53210:124.4
9.Rungsted52312:175.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Esbjerg66021:227.2
2.Herning Blue Fox64219:165.8
3.Aalborg63327:146.8
4.Herlev53216:166.4
5.Rodovre Mighty Bulls6339:255.7
6.Frederikshavn73421:124.7
7.Rungsted52312:175.8
8.Odense Bulldogs5238:144.4
9.Sonderjyske Ishockey52310:124.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Esbjerg63321:227.2
2.Aalborg63327:146.8
3.Herning Blue Fox63319:165.8
4.Herlev52316:166.4
5.Rungsted52312:175.8
6.Rodovre Mighty Bulls6249:255.7
7.Frederikshavn72521:124.7
8.Odense Bulldogs5148:144.4
9.Sonderjyske Ishockey51410:124.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Esbjerg63321:227.2
2.Aalborg63327:146.8
3.Herlev52316:166.4
4.Herning Blue Fox61519:165.8
5.Rungsted51412:175.8
6.Rodovre Mighty Bulls6159:255.7
7.Frederikshavn71621:124.7
8.Odense Bulldogs5058:144.4
9.Sonderjyske Ishockey50510:124.4
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Aalborg62427:146.8
2.Esbjerg61521:227.2
3.Herlev51416:166.4
4.Rungsted51412:175.8
5.Herning Blue Fox60619:165.8
6.Rodovre Mighty Bulls6069:255.7
7.Frederikshavn70721:124.7
8.Odense Bulldogs5058:144.4
9.Sonderjyske Ishockey50510:124.4