#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sonderjyske Ishockey45450142:1326.1
2.Rungsted44440180:1136.7
3.Aalborg44440154:1065.9
4.Odense Bulldogs43430105:1816.7
5.Esbjerg43430171:1126.6
6.Frederikshavn42420130:1436.5
7.Herning Blue Fox41410126:1266.1
8.Herlev41410102:1436
9.Rodovre Mighty Bulls39390105:1596.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sonderjyske Ishockey45450142:1326.1
2.Rungsted44440180:1136.7
3.Aalborg44440154:1065.9
4.Odense Bulldogs43430105:1816.7
5.Esbjerg43430171:1126.6
6.Frederikshavn42420130:1436.5
7.Herning Blue Fox41410126:1266.1
8.Herlev41410102:1436
9.Rodovre Mighty Bulls39390105:1596.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Odense Bulldogs43430105:1816.7
2.Sonderjyske Ishockey45432142:1326.1
3.Rungsted44422180:1136.7
4.Aalborg44422154:1065.9
5.Frederikshavn42411130:1436.5
6.Herlev41410102:1436
7.Esbjerg43403171:1126.6
8.Rodovre Mighty Bulls39390105:1596.8
9.Herning Blue Fox41392126:1266.1
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sonderjyske Ishockey45423142:1326.1
2.Frederikshavn42402130:1436.5
3.Odense Bulldogs43394105:1816.7
4.Esbjerg43394171:1126.6
5.Rodovre Mighty Bulls39381105:1596.8
6.Rungsted44386180:1136.7
7.Herning Blue Fox41383126:1266.1
8.Aalborg44377154:1065.9
9.Herlev41356102:1436
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rungsted44359180:1136.7
2.Esbjerg43349171:1126.6
3.Herning Blue Fox41347126:1266.1
4.Odense Bulldogs433310105:1816.7
5.Frederikshavn42339130:1436.5
6.Rodovre Mighty Bulls39318105:1596.8
7.Sonderjyske Ishockey453114142:1326.1
8.Aalborg443113154:1065.9
9.Herlev413011102:1436
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rungsted443113180:1136.7
2.Esbjerg433112171:1126.6
3.Odense Bulldogs432716105:1816.7
4.Frederikshavn422616130:1436.5
5.Rodovre Mighty Bulls392514105:1596.8
6.Sonderjyske Ishockey452421142:1326.1
7.Aalborg442420154:1065.9
8.Herning Blue Fox412318126:1266.1
9.Herlev412318102:1436
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Rungsted442222180:1136.7
2.Esbjerg432221171:1126.6
3.Frederikshavn422121130:1436.5
4.Odense Bulldogs431924105:1816.7
5.Rodovre Mighty Bulls391821105:1596.8
6.Sonderjyske Ishockey451728142:1326.1
7.Aalborg441628154:1065.9
8.Herning Blue Fox411526126:1266.1
9.Herlev411427102:1436
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Odense Bulldogs431726105:1816.7
2.Rungsted441529180:1136.7
3.Rodovre Mighty Bulls391326105:1596.8
4.Esbjerg431330171:1126.6
5.Aalborg441232154:1065.9
6.Sonderjyske Ishockey451134142:1326.1
7.Frederikshavn421032130:1436.5
8.Herning Blue Fox41932126:1266.1
9.Herlev41635102:1436
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Odense Bulldogs431132105:1816.7
2.Rungsted441034180:1136.7
3.Rodovre Mighty Bulls39930105:1596.8
4.Esbjerg43835171:1126.6
5.Sonderjyske Ishockey45738142:1326.1
6.Aalborg44737154:1065.9
7.Frederikshavn42636130:1436.5
8.Herning Blue Fox41635126:1266.1
9.Herlev41437102:1436