#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov1010035:336.8
2.Benatky99029:276.2
3.Sumperk99019:305.4
4.Poruba99029:185.2
5.Sokolov88031:216.5
6.Kladno88030:196.1
7.Slavia Prague88020:164.5
8.Kadan77014:367.1
9.Frydek-Mistek77022:236.4
10.Jihlava77024:165.7
11.Usti nad Labem77017:225.6
12.Vsetin77022:165.4
13.Prerov77018:185.1
14.Litomerice66022:288.3
15.HC Vrchlabi66021:186.5
16.Kolin66016:216.2
17.AZ Havirov55010:144.8
18.Trebic2206:97.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov1010035:336.8
2.Benatky99029:276.2
3.Sumperk99019:305.4
4.Sokolov88031:216.5
5.Kladno88030:196.1
6.Poruba98129:185.2
7.Kadan77014:367.1
8.Frydek-Mistek77022:236.4
9.Jihlava77024:165.7
10.Usti nad Labem77017:225.6
11.Vsetin77022:165.4
12.Prerov77018:185.1
13.Slavia Prague87120:164.5
14.Litomerice66022:288.3
15.HC Vrchlabi66021:186.5
16.Kolin66016:216.2
17.AZ Havirov55010:144.8
18.Trebic2206:97.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov1010035:336.8
2.Benatky99029:276.2
3.Sumperk99019:305.4
4.Sokolov88031:216.5
5.Kladno88030:196.1
6.Poruba98129:185.2
7.Kadan77014:367.1
8.Frydek-Mistek77022:236.4
9.Jihlava77024:165.7
10.Usti nad Labem77017:225.6
11.Vsetin77022:165.4
12.Prerov77018:185.1
13.Slavia Prague87120:164.5
14.Litomerice66022:288.3
15.HC Vrchlabi66021:186.5
16.Kolin66016:216.2
17.AZ Havirov55010:144.8
18.Trebic2206:97.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov1010035:336.8
2.Benatky99029:276.2
3.Sumperk99019:305.4
4.Kladno88030:196.1
5.Kadan77014:367.1
6.Sokolov87131:216.5
7.Frydek-Mistek77022:236.4
8.Jihlava77024:165.7
9.Usti nad Labem77017:225.6
10.Poruba97229:185.2
11.Slavia Prague87120:164.5
12.Litomerice66022:288.3
13.HC Vrchlabi66021:186.5
14.Vsetin76122:165.4
15.Prerov76118:185.1
16.Kolin65116:216.2
17.AZ Havirov54110:144.8
18.Trebic2206:97.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov109135:336.8
2.Kadan77014:367.1
3.Frydek-Mistek77022:236.4
4.Benatky97229:276.2
5.Kladno87130:196.1
6.Sumperk97219:305.4
7.HC Vrchlabi66021:186.5
8.Jihlava76124:165.7
9.Poruba96329:185.2
10.Litomerice65122:288.3
11.Sokolov85331:216.5
12.Usti nad Labem75217:225.6
13.Vsetin75222:165.4
14.Prerov75218:185.1
15.Kolin64216:216.2
16.Slavia Prague84420:164.5
17.AZ Havirov53210:144.8
18.Trebic2206:97.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov106435:336.8
2.Kladno86230:196.1
3.Litomerice65122:288.3
4.Kadan75214:367.1
5.Frydek-Mistek75222:236.4
6.Benatky95429:276.2
7.Vsetin75222:165.4
8.HC Vrchlabi64221:186.5
9.Sokolov84431:216.5
10.Usti nad Labem74317:225.6
11.Kolin63316:216.2
12.Jihlava73424:165.7
13.Sumperk93619:305.4
14.Poruba93629:185.2
15.Slavia Prague83520:164.5
16.Trebic2206:97.5
17.Prerov72518:185.1
18.AZ Havirov52310:144.8
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov106435:336.8
2.Litomerice64222:288.3
3.Kadan73414:367.1
4.HC Vrchlabi63321:186.5
5.Frydek-Mistek73422:236.4
6.Benatky93629:276.2
7.Kolin63316:216.2
8.Sokolov82631:216.5
9.Kladno82630:196.1
10.Jihlava72524:165.7
11.Sumperk92719:305.4
12.Trebic2116:97.5
13.Usti nad Labem71617:225.6
14.Vsetin71622:165.4
15.Poruba91829:185.2
16.Prerov71618:185.1
17.AZ Havirov50510:144.8
18.Slavia Prague80820:164.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Litomerice63322:288.3
2.Prostejov103735:336.8
3.Kolin63316:216.2
4.Kadan72514:367.1
5.HC Vrchlabi62421:186.5
6.Frydek-Mistek72522:236.4
7.Benatky92729:276.2
8.Kladno82630:196.1
9.Trebic2116:97.5
10.Sokolov81731:216.5
11.Jihlava71624:165.7
12.Usti nad Labem71617:225.6
13.Sumperk91819:305.4
14.Poruba91829:185.2
15.Prerov71618:185.1
16.Vsetin70722:165.4
17.AZ Havirov50510:144.8
18.Slavia Prague80820:164.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov103735:336.8
2.Kadan72514:367.1
3.Benatky92729:276.2
4.Litomerice61522:288.3
5.Trebic2116:97.5
6.Sokolov81731:216.5
7.Kolin61516:216.2
8.Poruba91829:185.2
9.HC Vrchlabi60621:186.5
10.Frydek-Mistek70722:236.4
11.Kladno80830:196.1
12.Jihlava70724:165.7
13.Usti nad Labem70717:225.6
14.Sumperk90919:305.4
15.Vsetin70722:165.4
16.Prerov70718:185.1
17.AZ Havirov50510:144.8
18.Slavia Prague80820:164.5