#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sokolov55025:168.2
2.Poruba55021:75.6
3.Prerov55014:125.2
4.Sumperk55011:124.6
5.Prostejov44022:138.8
6.Kladno44017:86.3
7.Benatky44016:96.3
8.Litomerice44013:126.3
9.Vsetin44017:76
10.Jihlava44015:85.8
11.Slavia Prague4409:104.8
12.Frydek-Mistek33012:107.3
13.Usti nad Labem33011:86.3
14.Kadan3307:116
15.Kolin3307:54
16.HC Vrchlabi2205:76
17.AZ Havirov2205:34
18.Trebic0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sokolov55025:168.2
2.Prerov55014:125.2
3.Sumperk55011:124.6
4.Prostejov44022:138.8
5.Kladno44017:86.3
6.Benatky44016:96.3
7.Litomerice44013:126.3
8.Vsetin44017:76
9.Jihlava44015:85.8
10.Poruba54121:75.6
11.Slavia Prague4409:104.8
12.Frydek-Mistek33012:107.3
13.Usti nad Labem33011:86.3
14.Kadan3307:116
15.Kolin3307:54
16.HC Vrchlabi2205:76
17.AZ Havirov2205:34
18.Trebic0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sokolov55025:168.2
2.Prerov55014:125.2
3.Sumperk55011:124.6
4.Prostejov44022:138.8
5.Kladno44017:86.3
6.Benatky44016:96.3
7.Litomerice44013:126.3
8.Vsetin44017:76
9.Jihlava44015:85.8
10.Poruba54121:75.6
11.Slavia Prague4409:104.8
12.Frydek-Mistek33012:107.3
13.Usti nad Labem33011:86.3
14.Kadan3307:116
15.Kolin3307:54
16.HC Vrchlabi2205:76
17.AZ Havirov2205:34
18.Trebic0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sokolov55025:168.2
2.Sumperk55011:124.6
3.Prostejov44022:138.8
4.Kladno44017:86.3
5.Benatky44016:96.3
6.Litomerice44013:126.3
7.Vsetin44017:76
8.Jihlava44015:85.8
9.Poruba54121:75.6
10.Prerov54114:125.2
11.Slavia Prague4409:104.8
12.Frydek-Mistek33012:107.3
13.Usti nad Labem33011:86.3
14.Kadan3307:116
15.HC Vrchlabi2205:76
16.Kolin3217:54
17.AZ Havirov2115:34
18.Trebic0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Sokolov55025:168.2
2.Prostejov44022:138.8
3.Kladno44017:86.3
4.Vsetin44017:76
5.Frydek-Mistek33012:107.3
6.Usti nad Labem33011:86.3
7.Benatky43116:96.3
8.Litomerice43113:126.3
9.Kadan3307:116
10.Jihlava43115:85.8
11.Poruba53221:75.6
12.Prerov53214:125.2
13.Sumperk53211:124.6
14.HC Vrchlabi2205:76
15.Slavia Prague4229:104.8
16.AZ Havirov2115:34
17.Kolin3127:54
18.Trebic0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov44022:138.8
2.Sokolov54125:168.2
3.Vsetin44017:76
4.Frydek-Mistek33012:107.3
5.Kladno43117:86.3
6.Litomerice43113:126.3
7.Usti nad Labem32111:86.3
8.Benatky42216:96.3
9.Kadan3217:116
10.Jihlava42215:85.8
11.Poruba52321:75.6
12.Prerov52314:125.2
13.HC Vrchlabi2115:76
14.Slavia Prague4139:104.8
15.Sumperk50511:124.6
16.AZ Havirov2025:34
17.Kolin3037:54
18.Trebic0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov44022:138.8
2.Sokolov52325:168.2
3.Frydek-Mistek32112:107.3
4.Benatky42216:96.3
5.Litomerice42213:126.3
6.Kladno41317:86.3
7.Usti nad Labem31211:86.3
8.Kadan3127:116
9.HC Vrchlabi2115:76
10.Jihlava41315:85.8
11.Poruba51421:75.6
12.Prerov51414:125.2
13.Vsetin40417:76
14.Slavia Prague4049:104.8
15.Sumperk50511:124.6
16.AZ Havirov2025:34
17.Kolin3037:54
18.Trebic0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov43122:138.8
2.Frydek-Mistek32112:107.3
3.Sokolov51425:168.2
4.Kladno41317:86.3
5.Usti nad Labem31211:86.3
6.Benatky41316:96.3
7.Litomerice41313:126.3
8.Jihlava41315:85.8
9.Poruba51421:75.6
10.Prerov51414:125.2
11.Kadan3037:116
12.HC Vrchlabi2025:76
13.Vsetin40417:76
14.Slavia Prague4049:104.8
15.Sumperk50511:124.6
16.AZ Havirov2025:34
17.Kolin3037:54
18.Trebic0000:00
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov43122:138.8
2.Sokolov51425:168.2
3.Benatky41316:96.3
4.Poruba51421:75.6
5.Frydek-Mistek30312:107.3
6.Kladno40417:86.3
7.Usti nad Labem30311:86.3
8.Litomerice40413:126.3
9.Kadan3037:116
10.HC Vrchlabi2025:76
11.Vsetin40417:76
12.Jihlava40415:85.8
13.Prerov50514:125.2
14.Slavia Prague4049:104.8
15.Sumperk50511:124.6
16.AZ Havirov2025:34
17.Kolin3037:54
18.Trebic0000:00