#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov66013:205.5
2.Benatky55013:186.2
3.Kadan4407:258
4.HC Vrchlabi44016:116.8
5.Sumperk4408:186.5
6.Kladno44013:116
7.Frydek-Mistek44010:135.8
8.Usti nad Labem4406:145
9.Poruba4408:114.8
10.Slavia Prague44011:64.3
11.Kolin3309:168.3
12.Jihlava3309:85.7
13.AZ Havirov3305:115.3
14.Vsetin3305:94.7
15.Sokolov3306:53.7
16.Litomerice2209:1612.5
17.Trebic2206:97.5
18.Prerov2204:65
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov66013:205.5
2.Benatky55013:186.2
3.Kadan4407:258
4.HC Vrchlabi44016:116.8
5.Sumperk4408:186.5
6.Kladno44013:116
7.Frydek-Mistek44010:135.8
8.Usti nad Labem4406:145
9.Poruba4408:114.8
10.Kolin3309:168.3
11.Jihlava3309:85.7
12.AZ Havirov3305:115.3
13.Vsetin3305:94.7
14.Slavia Prague43111:64.3
15.Sokolov3306:53.7
16.Litomerice2209:1612.5
17.Trebic2206:97.5
18.Prerov2204:65
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov66013:205.5
2.Benatky55013:186.2
3.Kadan4407:258
4.HC Vrchlabi44016:116.8
5.Sumperk4408:186.5
6.Kladno44013:116
7.Frydek-Mistek44010:135.8
8.Usti nad Labem4406:145
9.Poruba4408:114.8
10.Kolin3309:168.3
11.Jihlava3309:85.7
12.AZ Havirov3305:115.3
13.Vsetin3305:94.7
14.Slavia Prague43111:64.3
15.Sokolov3306:53.7
16.Litomerice2209:1612.5
17.Trebic2206:97.5
18.Prerov2204:65
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov66013:205.5
2.Benatky55013:186.2
3.Kadan4407:258
4.HC Vrchlabi44016:116.8
5.Sumperk4408:186.5
6.Kladno44013:116
7.Frydek-Mistek44010:135.8
8.Usti nad Labem4406:145
9.Kolin3309:168.3
10.Jihlava3309:85.7
11.AZ Havirov3305:115.3
12.Poruba4318:114.8
13.Slavia Prague43111:64.3
14.Litomerice2209:1612.5
15.Trebic2206:97.5
16.Prerov2204:65
17.Vsetin3215:94.7
18.Sokolov3216:53.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Prostejov65113:205.5
2.Kadan4407:258
3.HC Vrchlabi44016:116.8
4.Sumperk4408:186.5
5.Benatky54113:186.2
6.Frydek-Mistek44010:135.8
7.Kolin3309:168.3
8.Kladno43113:116
9.Jihlava3309:85.7
10.Poruba4318:114.8
11.Litomerice2209:1612.5
12.Trebic2206:97.5
13.AZ Havirov3215:115.3
14.Usti nad Labem4226:145
15.Prerov2204:65
16.Slavia Prague42211:64.3
17.Vsetin3125:94.7
18.Sokolov3036:53.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kolin3309:168.3
2.Kadan4317:258
3.HC Vrchlabi43116:116.8
4.Sumperk4318:186.5
5.Benatky53213:186.2
6.Kladno43113:116
7.Litomerice2209:1612.5
8.Trebic2206:97.5
9.Frydek-Mistek42210:135.8
10.Prostejov62413:205.5
11.AZ Havirov3215:115.3
12.Usti nad Labem4226:145
13.Slavia Prague42211:64.3
14.Jihlava3129:85.7
15.Poruba4138:114.8
16.Vsetin3125:94.7
17.Prerov2024:65
18.Sokolov3036:53.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kolin3309:168.3
2.Litomerice2209:1612.5
3.Kadan4227:258
4.HC Vrchlabi42216:116.8
5.Sumperk4228:186.5
6.Prostejov62413:205.5
7.Trebic2116:97.5
8.Benatky51413:186.2
9.Kladno41313:116
10.Frydek-Mistek41310:135.8
11.Jihlava3129:85.7
12.Vsetin3125:94.7
13.AZ Havirov3035:115.3
14.Usti nad Labem4046:145
15.Prerov2024:65
16.Poruba4048:114.8
17.Slavia Prague40411:64.3
18.Sokolov3036:53.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kolin3309:168.3
2.Litomerice2209:1612.5
3.Kadan4227:258
4.HC Vrchlabi42216:116.8
5.Trebic2116:97.5
6.Sumperk4138:186.5
7.Benatky51413:186.2
8.Kladno41313:116
9.Frydek-Mistek40410:135.8
10.Jihlava3039:85.7
11.Prostejov60613:205.5
12.AZ Havirov3035:115.3
13.Usti nad Labem4046:145
14.Prerov2024:65
15.Poruba4048:114.8
16.Vsetin3035:94.7
17.Slavia Prague40411:64.3
18.Sokolov3036:53.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Kadan4227:258
2.Litomerice2119:1612.5
3.Kolin3129:168.3
4.Trebic2116:97.5
5.Benatky51413:186.2
6.HC Vrchlabi40416:116.8
7.Sumperk4048:186.5
8.Kladno40413:116
9.Frydek-Mistek40410:135.8
10.Jihlava3039:85.7
11.Prostejov60613:205.5
12.AZ Havirov3035:115.3
13.Usti nad Labem4046:145
14.Prerov2024:65
15.Poruba4048:114.8
16.Vsetin3035:94.7
17.Slavia Prague40411:64.3
18.Sokolov3036:53.7