#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty2424080:1138
2.Hronov2424089:1007.9
3.Benatky24240111:727.6
4.Kobra Praha24240103:787.5
5.Pisek2424081:846.9
6.Kralupy2424077:896.9
7.Cheb2424073:786.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty2424080:1138
2.Hronov2424089:1007.9
3.Benatky24240111:727.6
4.Kobra Praha24240103:787.5
5.Pisek2424081:846.9
6.Kralupy2424077:896.9
7.Cheb2424073:786.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty2424080:1138
2.Benatky24240111:727.6
3.Kobra Praha24240103:787.5
4.Hronov2423189:1007.9
5.Kralupy2423177:896.9
6.Pisek2422281:846.9
7.Cheb2422273:786.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty2424080:1138
2.Kobra Praha24240103:787.5
3.Hronov2423189:1007.9
4.Benatky24222111:727.6
5.Kralupy2422277:896.9
6.Cheb2422273:786.3
7.Pisek2421381:846.9
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty2424080:1138
2.Kobra Praha24222103:787.5
3.Hronov2421389:1007.9
4.Benatky24204111:727.6
5.Kralupy2419577:896.9
6.Pisek2417781:846.9
7.Cheb2415973:786.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty2422280:1138
2.Benatky24195111:727.6
3.Kobra Praha24195103:787.5
4.Hronov2417789:1007.9
5.Kralupy2416877:896.9
6.Pisek2415981:846.9
7.Cheb24141073:786.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty2418680:1138
2.Benatky24168111:727.6
3.Hronov24141089:1007.9
4.Kobra Praha241410103:787.5
5.Kralupy24131177:896.9
6.Pisek24121281:846.9
7.Cheb24111373:786.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty24141080:1138
2.Hronov24131189:1007.9
3.Benatky241212111:727.6
4.Kobra Praha241212103:787.5
5.Pisek24111381:846.9
6.Kralupy24101477:896.9
7.Cheb24101473:786.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty2481680:1138
2.Hronov2481689:1007.9
3.Pisek2481681:846.9
4.Benatky24717111:727.6
5.Kobra Praha24717103:787.5
6.Kralupy2461877:896.9
7.Cheb2442073:786.3