#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty28280113:1248.5
2.Hronov2828097:1428.5
3.Decin28280151:848.4
4.Benatky28280117:867.3
5.Pisek28280110:887.1
6.Klatovy2828078:1046.5
7.Jablonec2827187:1327.8
8.Cheb2827197:906.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty28280113:1248.5
2.Hronov2828097:1428.5
3.Decin28280151:848.4
4.Benatky28280117:867.3
5.Pisek28280110:887.1
6.Klatovy2828078:1046.5
7.Jablonec2827187:1327.8
8.Cheb2827197:906.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Decin28280151:848.4
2.Risuty28271113:1248.5
3.Hronov2827197:1428.5
4.Jablonec2827187:1327.8
5.Pisek28271110:887.1
6.Cheb2827197:906.7
7.Klatovy2827178:1046.5
8.Benatky28262117:867.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Decin28280151:848.4
2.Risuty28271113:1248.5
3.Hronov2826297:1428.5
4.Jablonec2826287:1327.8
5.Klatovy2826278:1046.5
6.Pisek28253110:887.1
7.Cheb2825397:906.7
8.Benatky28235117:867.3
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Decin28271151:848.4
2.Risuty28262113:1248.5
3.Hronov2826297:1428.5
4.Jablonec2825387:1327.8
5.Cheb2824497:906.7
6.Benatky28226117:867.3
7.Pisek28226110:887.1
8.Klatovy2822678:1046.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty28253113:1248.5
2.Decin28244151:848.4
3.Hronov2823597:1428.5
4.Jablonec2823587:1327.8
5.Benatky28208117:867.3
6.Pisek28199110:887.1
7.Cheb2819997:906.7
8.Klatovy28171178:1046.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty28217113:1248.5
2.Decin28208151:848.4
3.Jablonec2820887:1327.8
4.Hronov28181097:1428.5
5.Pisek281711110:887.1
6.Benatky281513117:867.3
7.Klatovy28141478:1046.5
8.Cheb28131597:906.7
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty28199113:1248.5
2.Decin281810151:848.4
3.Hronov28171197:1428.5
4.Jablonec28171187:1327.8
5.Benatky281315117:867.3
6.Pisek281315110:887.1
7.Cheb28121697:906.7
8.Klatovy28111778:1046.5
#TeamMPOverUnderGG/MLast 5
1.Risuty281513113:1248.5
2.Hronov28131597:1428.5
3.Decin281315151:848.4
4.Jablonec28121687:1327.8
5.Benatky28820117:867.3
6.Pisek28820110:887.1
7.Cheb2882097:906.7
8.Klatovy2852378:1046.5