Japan

Gifu vs Ryukyu

  • 72.Fujioka Kosuke
    81.Matsumoto Ayumu
  • 6.Shirai Haruto
    11.Uehara Makito